Hoppa till innehåll

Systemutvecklare.NET

YH Data/IT

Bunden, 400 poäng

Ser du lösningarna istället för problem?!
Mobiler, datorer och maskiner. När allt kopplas ihop behöver samhället dig som kan bygga upp fungerande systemlösningar?

Som systemutvecklare löser du problem genom smart programmering. Utbildningen systemutvecklare.NET ger dig kompetens att ta fram och utveckla IT-system. Tillsammans med dina kollegor skapar du lösningar på de utmaningar som du ställs inför.

Är Systemutvecklare.NET utbildningen för dig?

OBS! För att kunna antas till utbildningen behöver du ha gymnasiekursen Programering 1 eller motsvarande( tex programmering A + programmering B)
Du kan läsa in programmering 1 på distans via Borås Vuxenutbildning med start 5 april. Kursen programmering 1 anger 10 veckor men kan läsas på 5 (heltid) eller 10 veckor (halvfart).Vill du läsa heltid (5 veckor) skall du ange det när du ansöker till kursen programmering 1.
Tänk på att när du börjar på kursen måste du säga till läraren att du vill läsa programmeringsspråket C#, inte C++.  

Vi tar in anmälan kontinuerligt för starten 5 april. Sista ansökningsdatum är fredag 26/3
Så här anmäler du dig:
Skicka ett mail till yh@boras.se med dessa uppgifter:

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom privata företag där den digitala närvaron blir allt viktigare.

Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara beredd att lära nytt och tänka om. Utbildningen Systemutvecklare.NET ger dig en plattform från vilken du kan utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare i din karriär.

Framtida arbetsuppgifter

Problemlösning och programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete.
Som systemutvecklare.NET arbetar du med att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system. Du arbetar ofta i team och tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

Vi erbjuder ...

Hos Borås Yrkeshögskola får du en utbildning som leds av konsulter verksamma i branschen. Du gör praktik på företag och hela skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät inom branschen

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Teori förenas med praktik

När du läser Systemutvecklare.NET blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar.
En tredjedel av din utbildningstid är du ute på praktik där du bygger upp ett stort och värdefullt nätverk. Under dina LIA-perioder använder du din kunskap från skolan för att fördjupar dina färdigheter inför din framtida yrkesroll.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som systemutvecklare.

Praktiken, gästföreläsningarna och studiebesöken hjälper dig att bygga upp ett nätverk inom branschen medan du fortfarande är i utbildning.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper

Du lär dig programmeringsspråket C#.NET, användarnära gränssnitt och bakomliggande system samt programmering i HTML5, CSS3 och Javascript. Du lär dig också programmeringsverktyget MAUI.
Du får även specialiserad kunskap i och förståelse för hur en agil arbetsprocess inom systemutveckling fungerar och hur en SQL-databas är uppbygg och insikt i databasmodellering.

Praktiska färdigheter

Du lär dig tillämpa de programmeringsspråken som krävs för att bygga en webb-plats, inklusive programmeringsspråket .NET för att utveckla webbapplikationer. Du får även färdighet i att tillämpa MAUI för att utveckla mobilapplikationer för IOS och Android.
Du får även färdighet i att bygga, felsöka, ge support till användare samt vidareutveckla en färdig applikation

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas.
Du kan självständigt utveckla, uppdatera och underhålla en webbplats och med hänsyn till IT- och persondatasäkerhet utveckla en webbapplikation med språk inom .NET, framförallt programmeringsspråket C#.
Du kan också arbeta självständigt, konsekvent och objektsorienterat med att utveckla applikationer i Xamarin och ta ansvar för och aktivt bidra till en strukturerad och välplanerad arbetsprocess som tar applikationen från idé till produkt.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi lärare och konsulter som till vardags arbetar inom IT och webbutveckling. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen av Borås Yrkeshögskola på uppdrag av och i nära samverkan med näringslivet som idag behöver systemutvecklare.
Borås yrkeshögskola arbetar tätt tillsammans med det lokala näringslivet för att ge dig goda möjligheter till bra praktik och ett högklassigt nätverk i branschen. Representanter från företag är i majoritet i utbildningens ledningsgrupp för att garantera att den är relevant och av god kvalitet.

Näringslivet har också förbundit sig till att ta emot LIA-studerande (Lärande i arbete) från skolan så att den viktiga arbetsplatsbundna delen av utbildningen kan genomföras. 35 procent av utbildningen avsätts till LIA. Många studerande hittar sina framtida arbetsplatser på något av sina LIA företag.

Studieort

Utbildningen sker i Borås Yrkeshögskolas lokaler på Textile fashion center i Borås.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

 

 

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har pågående studier men inte har gymnasieexamen eller motsvarande kan du ändå ansöka och kompletterar med ditt betyg senast den 15 juni.

Särskilda förkunskaper

Du måste ha lägst betyg E/G i Programmering 1 eller motsvarande.(tex programmering A + programmering B)

OBS! För att kunna antas till utbildningen behöver du ha gymnasiekursen Programmering 1.Om du saknar den kan du läsa in den på distans under våren 2021. Kursstarterna är på 10 (halvtid 50%) och 20 (deltid 25%) veckor långa och möjlighet att läsa på 5 veckor (heltid) vid önskemål. Tänk på att när du börjar på kursen måste du säga till läraren att du vill läsa programmeringsspråket C# (C Sharp), inte C++.

Vi tar in anmälan kontinuerligt för starten 5 april. Sista ansökningsdatum är fredag 26/3
Så här anmäler du dig:
Skicka ett mail till yh@boras.se med dessa uppgifter:

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstegörings intyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.Tjänstgöringsintyget ska innehålla arbetsområde, sysselsättningsgrad, datum och  underskrift av ansvarig.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg och särskilt prov

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och ett särskilt prov. De med högst betygsmedelvärde blir kallade till provet per e-post i slutet av maj och det särskilda provet genomförs i slutet av maj/början av juni och tar cirka en halv dag. Provet kräver tillgång till uppkopplad dator och sker på valfri plats.

Urval sker i två steg

I steg ett görs ett urval på betyg där de med högst betygmedelvärde kallas till ett särskilt prov. Provet poängsätts.

I steg två slås betygsmedelvärdet samman med poängen från det särskilda provet. Summan blir grunden för den slutliga antagningen. 

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Har du frågor om denna kurs kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

YHSUVNET

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser

1 Start

  1. Kursstart 2548846

    Startdatum
    Ansökan stänger
    Utbildninglängd
    Slutdatum