Hoppa till innehåll

Stödpedagog

YH Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Bunden, 200 poäng

Ditt framtida yrke och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet.

Efter fullgjord utbildning kan du söka tjänst som stödpedagog. Denna eftergymnasiala utbildning ger dig ett examensbevis som är erkänd av arbetsgivare i hela Sverige.

Råd på vägen.
Bejaka din nyfikenhet och passion för ett arbetet med andra människor.

Nätverk skapar jobbchanser. 10% av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet i en verksamhet. Det gör att du redan under din utbildning får ett kontaktnät inom branschen.

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler på Bryggaregatan ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Teori förenas med praktik

En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Lektioner blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med gästföreläsningar och sedan tillkommer LIA-praktiken som ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som stödpedagog.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om arbetsmetoder i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Du får också kunskap om individanpassat vardagsstöd och kommunikation samt hälsa, social gemenskap och livskvalitet.

Praktiska färdigheter

Du får utveckla dina färdigheter i fungerande kommunikation med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och i hur pedagogiska metoder används för att stödja dessa.

Du får flertalet möjligheter att muntligt presentera och redovisa dina tankar och fördjupningar för din studiegrupp.

Din kompetens

Utbildningen ger dig kompetens att utföra specialiserade arbetsuppgifters som planering, utvärdering och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet. Du kan stödja brukares möjligheter till delaktighet och autonomi och vara ett stöd för medarbetare i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.?

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som har stor erfarenhet från verksamheten. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens vård.

 

Kurser och poäng som ingår i utbildningen 2021

Du läser 200 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dags heltidsstudier, men kursen är på halvtid.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Om du studerar för att komplettera dina betyg för att bli behörig, kan du ansöka och du anger i din ansökan att du kompletterar med ditt betyg och vid vilket datum.

Särskilda förkunskaper

För att du ska antas krävs godkända betyg i kurserna: Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 eller motsvarande äldre kurser.
Även äldre kurser kan ge behörighet. Hit räknas bland annat GPU, PPU, Barn och vuxna i behov av särskilt stöd, Människor i behov av stöd, Utvecklingsstörning och funktionshinder, Rehabilitering och habilitering eller Social omsorg
Har du dessa äldre kurser motsvarar de kurserna specialpedagogik 1 & 2. Om du saknar ett betyg men anser att du har motsvarande kunskap, kan du ansöka om att göra en prövning i den kursen, på vuxenutbildningen.

Dessutom krävs minst ett (1) års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Även två års arbetserfarenhet minst 50% tjänstgöring inom yrkesområdet är godtaget. Bifogas genom tjänstgöringsintyg.

Saknar du en kurs?
Du kan under våren läsa in gymnasie Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik och Specialpedagogik 1. Möjlighet att ansöka till dessa kurser, finns fram till 15/2, https://boras.alvis.se/hittakurserlänk till annan webbplats.

Vi kommer senare under våren,1 april, ge möjlighet att ansöka till en behörighetsgivande utbildning som motsvarar Specialpedagogik 2

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.

Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Tre års arbetserfarenhet inom begärda arbetsområden motsvarar kursen Specialpedagogik 1.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval bland de behöriga. Först sker en gallring utifrån slutbetyget från gymnasiet där de med högst meritvärde antas och övriga behöriga sätt på vår reservlista. Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Utöver gymnasiebetygets meritvärde tilldelas den sökande 3 poäng för varje ytterligare år den har yrkesarbetat upp till max 5 år. Du som sökande kan få högst 15 extra meritpoäng.

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Du som inte har fullgjort din utbildning kan efter begäran ändå få ett utbildningsbevis som intyg på att du gått utbildningen.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

YHSP21H

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser

1 Start

  1. Kursstart 2570734

    Startdatum
    Ansökan stänger
    Utbildninglängd
    Slutdatum