Hoppa till innehåll

Logistikdesigner

YH Ekonomi, administration och försäljning

Bunden, 400 poäng

Vill du ta fram framtidens miljösmarta transportlösningar samtidigt som du skapar bättre lönsamhet och högre effektivitet?

Som logistikdesigner har du kunskapen, förmågan och kompetensen att stärka företags konkurrenskraft med ökad effektivitet som ger nöjdare kunder.

Under utbildningen lär du dig logistikdesign, logistikekonomi och projektledning för att skapa bättre affärer. Även hur man med dataanalys tar fram smarta logistiklösningar som bidrar till hållbarhet och automatisering.

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Efter utbildningen finns det många yrken att välja mellan, både i Sverige och utomlands. Några exempel på yrkesroller är logistikdesigner, logistikutvecklare, supply chain planner eller logistikkoordinator.

Framtida arbetsuppgifter

Som logistiker kommer du att vara med och planera logistikflöden och hitta rätt lösningar för just ditt företag och kund. Du arbetar med varuflöden inom handel eller industri. Utbildningen ger dig spetskompetens på orperativ nivå.
Utbildningen Logistikdesigner ger dig både kunskap och färdighet att klara detta.

Vi erbjuder ...

Hos Borås yrkeshögskola får du en utbildning som leds av konsulter verksamma i branschen. Du gör praktik på företag och hela skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser

Nästan en tredjedel av utbildningen är praktik, Lärande i arbete (LIA), som är uppdelad på två perioder, där du för varje gång får tuffare utmaningar. Under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Examensarbete utförs i egen regi eller i samarbete med industrin. Lärande i arbete (LIA) ingår för att du ska få praktisk erfarenhet yrket.

Vi samarbetar med Sveriges ledande branschföretag inom logistik. Under din LIA skapar du yrkeskontakter inom branschen vilket avsevärt ökar chanserna till jobb

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Textile Fashion Center ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Resecentrum.

Teori förenas med praktik

En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Föreläsningar blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med gästföreläsningar.

Utbildningen ger möjlighet till en introduktion till yrkesrollen på ett företag/organisation i en autentisk miljö. Därför är 30 % av utbildningen Lärande i arbete (LIA). Perioden ska ge praktisk erfarenhet av företagets/organisationens struktur, arbetsmetoder och processer.

Utbildningen varvas med teoretisk undervisning och praktiska uppgifter, föreläsningar av yrkesverksamma logistiker och studiebesök på logistikföretag-företag.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper

Du lär dig de principer som används för att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflöden i ett modernt lager, samtidigt som du får överblick över handeln i ett internationellt perspektiv. Du får även specialiserade kunskaper om de hjälpmedel och verktyg som finns inom IT som stöd för effektiv styrning och planering.
Utbildningen ger även kunskap om förpackningarnas roll i ett logistiksystem hur detta kan användas för att utveckla transportsystem och transportekonomi. Upphandling, lagerstyrning, automation och digitalisering ingår också, liksom kunskaper om kpi (nyckeltal), prognoser, uppföljning och dataanalys.

Praktiska färdigheter

Du får färdighet i att planera och arbeta med att kalkylera enligt de vanligaste principerna självkostnadskalkyl och bidragskalkyl liksom att tillämpa ett arbetssätt efter principerna för "Life Cycle Cost och Total Cost of Ownership" (dvs alla kostnader, även de ekologiska och sociala).
Du kommer att kunna olika logistikverktyg som förbättrar verksamhetens flöden och tillämpa programvaror för att hantera och bearbeta data.
Viktigt är också att du kan planera och kartlägga processer inom logistikområdet (Supply Chain), tillämpa CAD och andra mjukvaror för att utveckla logistiklösningar samt planera för och bedöma leverantörer i hela inköpskedjan med avseende på upphandling.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för agera självständigt och ansvarsfullt analysera omvärlden och kunna koppla samman, jämföra och värdera behov rörande kvalitet och volym.
Självständigt kunna arbeta såväl operativt, taktiskt som strategiskt
med inköp avseende upphandling, förhandling, leverantörsbedömning och planering. Du kan även leda projekt och förändringsarbeten inom logistikomrpdet motivera relevanta logistik- och inköpslösningar utifrån flödesorientering och helhetssyn samt verksamhetens affärsidé och
övergripande mål.
Till sist har du kompetens att självständigt värdera distributionen ur ett helhetsperspektiv och med förmågan att tillämpa FN:s globala mål för att konstruera logistiklösningar.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både fasta lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom branschen. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.


 

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har pågående studier men inte har gymnasiexamen eller motsvarande kan du ändå ansöka och kompletterar med ditt betyg senast den 15 juni.

Särskilda förkunskaper

Utbildningen har inga särskilda kunskaper. Allmän behörighet räcker.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.Tjänstgöringsintyget


Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalet baseras på ditt gymnasiebetyg.

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

YHLGD

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser

1 Start

  1. Kursstart 2550737

    Startdatum
    Ansökan stänger
    Utbildninglängd
    Slutdatum