Hoppa till innehåll

Stödpedagog

YH Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Bunden, 200 poäng

 

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Om du har pågående studier kan du komplettera med gymnasiebetyg fram till 15 juni 2022.
Det gäller dig som läser in extra kurser på komvux. Glöm inte att i din ansökan meddela att studier som påverkar behörigheten pågår.

Särskilda förkunskaper

För att du ska antas krävs godkända betyg i kurserna:

Även äldre kurser kan ge behörighet. Äldre kurser är GPU, PPU, Barn och vuxna i behov av särskilt stöd, Människor i behov av stöd, Utvecklingsstörning och funktionshinder, Rehabilitering och habilitering eller Social omsorg
Har du dessa äldre kurser, eller de nyare kurserna funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 &2 motsvarar de kurserna specialpedagogik 1 & 2. Om du saknar ett betyg men anser att du har motsvarande kunskap, kan du ansöka om att göra en prövning i den kursen. Prövning gör du på vuxenutbildningen.

Dessutom krävs minst ett (1) års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Även två års arbetserfarenhet minst 50% tjänstgöring inom yrkesområdet är godtaget. Bifogas genom tjänstgöringsintyg.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Tre års heltids arbetserfarenhet inom neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar, motsvarar kurserna Specialpedagogik 1 & 2.

 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

YHSP

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser (9 st)

  • Dokumentation och kvalitetssäkring (YHSDKS)
  • Etik och professionellt förhållningssätt (YHSEPF)
  • Examensarbete (YHSEX1)
  • Funktionsnedsättningar (YHSFN1)
  • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd (YHSKVK)
  • Lärande i arbete (YHSLIA1)
  • Människan i utveckling (YHSMUY1)
  • Praktisk juridik inom social omsorg (YHSPJS0)
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt (YHSPTM)

0 Starter

  • Det finns inga starter att ansöka till.