Hoppa till innehåll

Behörighetsgivande förutbildning-Specialpedagogik 2

YH Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

15 poäng

Behörighetsgivande förutbildning

Den gör att du som saknar  våra särskilda behörighetskrav
Specialpedagogik 2 får den behörighet som krävs.
Du får de kunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i utbildningen  Stodpedagog .

Den som har genomgått en förutbildning med godkänt resultat ska antas till den ordinarie utbildningen inom yrkeshögskolan som förutbildningen förbereder för. Målet är att få dig som sökande att uppfylla ett av de särskilda behörighetskraven som är Specialpedagogik 2 Utbildningen Stödpedagog  börjar vecka 34.

Utbildningens upplägg

Närdistans, 6 fysiska träffar ( eller digitala träffar), 2 dagar i veckan, totalt 45 timmar lärar- eller handledning.
Arbetssätt:  föreläsningar, grupparbeten , redovisningar, självstudier och inlämningsuppgifter.
Information och inloggning till deltagare kommer några dagar innan kursstart.
Litteratur behöver inte anskaffas innan.
 
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att du ska antas krävs godkända betyg i kurserna: Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1  eller motsvarande äldre kurser.
Även äldre kurser kan ge behörighet. Hit räknas bland annat GPU, PPU, Barn och vuxna i behov av särskilt stöd, Människor i behov av stöd, Utvecklingsstörning och funktionshinder, Rehabilitering och habilitering eller Social omsorg
Har du dessa äldre kurser motsvarar de kurserna specialpedagogik 1 & 2. Om du saknar ett betyg men anser att du har motsvarande kunskap, kan du ansöka om att göra en prövning i den kursen, på vuxenutbildningen.

Dessutom krävs minst ett (1) års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Även två års arbetserfarenhet minst 50% tjänstgöring inom yrkesområdet är godtaget. Bifogas genom tjänstgöringsintyg.

Har du redan sökt utbildningen Stödpedagog och bifogat betyg och tjänstgöringsintyg behöver du inte göra det igen.

Ämnes-/kursplan

YHBSP

Anmälningskod

YHBSP

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

1 Start

  1. Kursstart 2752516

    Startdatum
    Ansökan stänger
    Utbildninglängd
    Slutdatum