Hoppa till innehåll

Kravställande IT-projektledare

YH Data/IT

Bunden, 80 poäng

Ordinarie ansökan stängde 31/5. Sen ansökan är öppen till och med 11 oktober, under förutsättning att platserna inte är fyllda dessförinnan Ansökan stänger när utbilningsplatserna är fulla.    

Utbildningen kommer att ske med 50% studietakt. För de studerande som inte är beroende av studiemedel och som önskar en annan studietakt kan detta tillmötesgås då den individuella studieplanen upprättas.  Målet är dock att utbildningen ska ta högst 1 år.  Den studerande kommer redan vi antagningen att få en individuell studieplan som kan anpassas efter den studerandes förutsättning och i förekommande fall till den studerandes arbetssituation.
 

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Utbildningen ger dig kompetens att verka som projektledare inom IT på företag som är kunder till IT-konsulter.

Tre former av föreläsningar

Vi kommer erbjuda föreläsningarna på tre olika sätt:

 • Föreläsning på skolan en eftermiddag i veckan
 • Följa föreläsningen vid egen dator
 • Se inspelad föreläsning på annan tid då det lämpar sig bättre.

Mellan föreläsningarna följer du studierna på lärplattformen Ping Pong där förinspelat material finns, litteraturhänvisningar, inlämningsuppgifter och allt annat som behövs för att på ett pedagogiskt sätt kunna följa sin egen studieplan.

Lärare och konsulter

Lärare finns på plats på 20 procent och du har tillgång till dem antingen på plats på Borås Yrkeshögskola eller via telefon/live via länk för handledning och uppföljning av studierna samt av examinationsuppgifterna. Läraren följer kontinuerligt upp undervisningen för att säkerställa att du följer din individuella studieplan.

Tenta och examination

Examinationsuppgifter kommer att bestå av inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter kopplat till teori samt genom projektuppgifter.

Utbildningens innehåll

 • Projektledning, 20 YH-poäng
 • Agil projektmetod, 15 YH-poäng
 • Kravställning, 10 YH-poäng
 • IT-projektledning, 35 YH-poäng

Kurserna i utbildningen bygger på de föregående. I kursen Projektledning lär du dig grunderna i projektledning. Du får insikt om de moment som krävs för att kunna leda ett projekt från början till slut. I denna kurs ingår kursmomentet Ledarskap och grupputveckling som kommer att ske under två obligatoriska träffar eftersom momentet bygger på interaktion med andra.

Kursen Agil projektmetod tar upp den projektmetodik som är vanligaste inom IT-projekt.

Den tredje kursen Kravställning har vi valt att lägga som en separat kurs för vi vet att en rätt gjord kravanalys är avgörande för ett projekts framgång.

I den sista kursen, IT-projektledning, arbetar du med ett verklighetsbaserat IT-projekt där du får pröva de kunskaper och färdigheter som getts i de tidigare kurserna. Projektet kommer att ske steg för steg där teori, arbete i projektet och reflektion kommer att varvas. Läraren följer din utveckling under hela kursen och även bedömningen sker under projektets gång.

Utbildning på halvtid

Denna utbildning kommer att ske på 50% studietakt. Om du önskar en långsammare studietakt än den förbestämda och inte är beroende av studiemedel kan detta till stor del uppfyllas.

 

 

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens.

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Relevant arbetslivserfarenhet att du under 24 månader arbetat med antingen projektledning generellt, processutveckling i verksamhet, programmering eller leverans till beställare.
Du ska i samband med ansökan uppvisa ett tjänstgöringsintyg att du har 2 års arbetslivserfarenhet.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänsgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker urval bland behöriga sökande baserat på yrkeserfarenhet.

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningsbevis utfärdas efter avslutad utbildning.

 

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

YHITPL-SEN

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser

1 Start

 1. Kursstart 2833292

  Startdatum
  Ansökan stänger
  Utbildninglängd
  Slutdatum

  Beskrivning

   Ansökan stänger när utbilningsplatserna är fulla.