Hoppa till innehåll

Stödpedagog

YH Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Bunden, 200 poäng

Ansökan stänger när utbildningsplatserna är fyllda.Antagningen görs löpande. 

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Om du studerar för att komplettera dina betyg för att bli behörig, kan du ansöka och du anger i din ansökan att du kompletterar med ditt betyg och vid vilket datum.

Särskilda förkunskaper

För att du ska antas krävs godkända betyg i kurserna: Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 eller motsvarande äldre kurser.
Även äldre kurser kan ge behörighet. Hit räknas bland annat GPU, PPU, Barn och vuxna i behov av särskilt stöd, Människor i behov av stöd, Utvecklingsstörning och funktionshinder, Rehabilitering och habilitering eller Social omsorg
Har du dessa äldre kurser motsvarar de kurserna specialpedagogik 1 & 2. Om du saknar ett betyg men anser att du har motsvarande kunskap, kan du ansöka om att göra en prövning i den kursen, på vuxenutbildningen.

Dessutom krävs minst ett (1) års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Även två års arbetserfarenhet minst 50% tjänstgöring inom yrkesområdet är godtaget. Bifogas genom tjänstgöringsintyg.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.

Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Tre års arbetserfarenhet inom begärda arbetsområden motsvarar kursen Specialpedagogik 1 och 2.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval bland de behöriga. Först sker en gallring utifrån slutbetyget från gymnasiet där de med högst meritvärde antas och övriga behöriga sätt på vår reservlista. Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Utöver gymnasiebetygets meritvärde tilldelas den sökande 3 poäng för varje ytterligare år den har yrkesarbetat upp till max 5 år. Du som sökande kan få högst 15 extra meritpoäng.

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Du som inte har fullgjort din utbildning kan efter begäran ändå få ett utbildningsbevis som intyg på att du gått utbildningen.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

YHSP-SEN

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

Kurser (9 st)

 • Dokumentation och kvalitetssäkring (YHSDKS)
 • Etik och professionellt förhållningssätt (YHSEPF)
 • Examensarbete (YHSEX1)
 • Funktionsnedsättningar (YHSFN1)
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd (YHSKVK)
 • Lärande i arbete (YHSLIA1)
 • Människan i utveckling (YHSMUY1)
 • Praktisk juridik inom social omsorg (YHSPJS0)
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt (YHSPTM)

1 Start

 1. Kursstart 5119326

  Startdatum
  Ansökan stänger
  Slutdatum

  Beskrivning

  Ansökan stänger när utbildningsplatserna är fyllda.Antagningen görs löpande.