Hoppa till innehåll

Affärsutveckling inom handeln

YH Ekonomi, administration och försäljning

Bunden, 30 poäng

Affärsutveckling inom handel 

Vi söker dig som är eller har varit inne i arbetslivet och vill bredda dina kunskaper för bättre framtida möjligheter. I kursen Affärsutveckling lär du dig bland annat om konceptutveckling och förändringsstrategier kopplat till B2B och B2C. 


 

Förkunskapskrav

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen till Yrkeshögskolan måste du ha behörighet från gymnasiet. 
Har du frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Utöver det krävs Yrkeserfarenhet 

Två års arbetslivserfarenhet inom e-handel, handel eller stödnäringar till handel som till exempel IT och logistik. Du behöver bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din arbetslivserfarenhet
 

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens. Du behöver bifoga intyg och/eller tjänstgöringsintyg för att bestyrka din reella kompetens.


Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker urval bland behöriga sökande baserat på antal månaders yrkeserfarenhet (max 60).

Ämnes-/kursplan

YHAUVH

Anmälningskod

YHAUVH

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

1 Start

  1. Kursstart 3200236

    Startdatum
    Ansökan stänger
    Utbildninglängd
    Slutdatum